Handdisk med doft av Grapefrukt

Finns i Lager för omgående leverans

95 kr

SVENSK MILJÖMÄRKT HEMVÅRD! Märkt med Bra Miljöval och flaska i 100 % återvunnen plast. 

Rapsodine Handdisk är ett effektivt och skonsamt diskmedel innehållande rapssåpa. Produkten uppfyller hårda krav på biologisk nedbrytbarhet och har en dryg formulering med mycket goda fett och smutslösande egenskaper. Med mild doft av grapefrukt. 

Tillverkat i ett modellområde för Hållbar utveckling, i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

DOSERING: 2 ml till 5 liter vatten. Tänk på miljön, överdosera inte.
Förpackning: 750 ml 


Innehåller: Alkoholer, C12-13, grenade och linjära, etoxilerade, sulfater, natriumsalter, 2-Fenoxietanol samt parfym. Nonjontensid 5-15% pH-värde: 6,5  

Fara! Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet lämnas till mottagningsställe för farligt avfall.

Läppcerat

Läppcerat

69 kr
Sockerskrubb

Sockerskrubb

140 kr